Українська мова 2

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання на 10 тиждень


 • Ознайомтеся  із  презентацією  «Тексти  для  літнього  читання». Раджу  влітку  читати  виразно  і  вголос !  Пропоную  прочитати  дані  тексти.   Обов’язково  читайте   дитячу   і  додаткову  літературу . 

   
 • Твори,  які  ви  прочитаєте  влітку,  можете  записувати  до  Читацького  щоденника.


 • Перегляньте  презентацію  «Списати  текст.  Вставити  пропущені  букви».Виконайте  завдання  зі  слайду  №7  та  надішліть   мені.


 • Із  презентації  «Творчі  завдання  з  української  мови»  виконайте  завдання  зі  слайду  №8.


 • Завдання  від  хороших  гномів. Опрацюйте  слайд  №10.


 • Робота  з  деформованим  текстом.Виконайте  завдання  зі  слайду  №2  та  надішліть  мені.


 • Уважно  передивіться  презентацію  та  пригадайте  вивчені  частини  мови.


 • Обов’язково  виконуйте  фізкультхвилинки  для  очей. • Завдання на 9 тиждень


 • Продовжуємо  працювати  над   презентацією  «Читаємо  із  задоволенням» .

  Виразно  дочитайте  твори  В.Сухомлинського  та  напишіть  кілька  речень  про  твір,  який  найбільше  сподобався.  Роботу  сфотографуйте  та  надішліть  мені. 


 • Уважно  передивіться  експрес-урок    «Текст.   Будова  тексту». Письмово  виконайте  вправи  та  надішліть  мені.

 • У  підручнику  опрацюйте  с.90-95.  

 • Письмово  виконайте   вправу   3,  с.91,   вправу  2,  с. 92  та  надішліть  мені.

 • У  робочому   зошиті  на  друкованій  основі  виконайте  завдання  на       с. 45-48.

 • Перегляньте  та  перечитайте  Мульт   правила  «Розпізнаю  текст-розповідь  та  текст-опис».


 • Відпочивайте  та  робіть  гімнастику  для  очей  «Пригоди  колобка». • Завдання на 8 тиждень

 • Продовжуємо  працювати  над   презентацією  «Читаємо  із  задоволенням» .


    Отже,  тут  є  9  творів.  Ми  будемо  над  ними  працювати   ще  наступні  два  тижні.  Вам  треба  зі  слайдів  №5,  6  чи  7-   вибрати  1  текст  і  виразно  прочитати,  записати  відео  (хоч  частину  текту)  та  надіслати  мені.

 • У  підручнику  опрацювати  оповідання  «Довгожданний  лист»  с.87-88.  Письмово  дати  відповіді  на  запитання  після  тексту  та  надіслати  мені.

 • Усно  виконати  вправу  2,  с.  89.

 • Письмово – вправи  1,  3,  с.  89.

 • У  робочому   зошиті  на  друкованій  основі  виконати  завдання  на       с. 44.

 • Відпочиваємо  під  сучасну  руханку! • Завдання на 7 тиждень
  1. У  презентації  «Читаємо  із  задоволенням»  зібрані  дитячі  твори  Василя  Сухомлинського.


   Отже,  тут  є  9  творів.  Ми  будемо  над  ними  працювати  наступні  три  тижні.  Вам  треба  з  перших  трьох  текстів  (слайди  №2,  3  і  4)  вибрати  1  твір  і  виразно прочитати,  записати  відео  (хоч  частину  текту)  та  надіслати  мені.

  2. Передивіться  та  уважно  послухайте  відеопрезентацію  «Зв’язок  слів  у  реченні  за  запитаннями.  Поширення  речень  за  допомогою  запитань».


  3. У  підручнику  опрацювати  с.  83-86.   Письмово  виконати  вправу  3,  с.83,  вправу  1,  с. 84.

  4. У  робочому   зошиті  на  друкованій  основі  виконати  завдання  на       с. 42-43,  сфотографувати  та  надіслати  мені.

  5. За  темою  «Речення»  виконати  тести  та  результати  записати  і  надіслати  мені.


  Якщо  виникли   труднощі  у  виконані  попереднього  завдання,  то  можна  опрацювати   наступні  тести  (один  із  варіантів)  та  відповіді  надіслати  мені.
  Завдання на 6 тиждень

 • Передивіться  фрагмент  відеоуроку  на  тему:  «Спонукальні  речення». (За  бажанням  можна  виконати  деякі  вправи  з  відеоуроку  і  надіслати  мені)


 • У  підручнику  опрацювати  с.  79-81.  Письмово  виконати  вправи  2,  4,  с.79,  вправи  2,  3 ,  с.81  та  надіслати  мені.

 • Уважно  передивіться  фрагмент  відеоуроку  на  тему:  «Визначаємо  головні  слова  в  реченні».   (Якщо  є  можливість,  то  виконати  декілька  вправ  з  даного  відеоуроку  і  надіслати  мені)


 • У  підручнику  опрацювати  с. 81-83.  Письмово  виконати  вправи  2,  3, с. 82  та  надіслати  мені.

 • У  робочому   зошиті  на  друкованій  основі  виконати  завдання  на       с. 39-41.

 •   Письмово  виконати  завдання  з  картки  №1  чи  картки  №2,  надіслати  мені.

 • Передивітися  презентацію:  «Самостійна  робота   за  темою:   «Головні  слова.  Складаю  речення»».   Виконайте  завдання  та  відповіді  надішліть  мені.
 • Завдання на 5 тиждень

 • Подивіться   презентацію «Тексти  для читання і переказу».       


  Потрібно   виразно читати  і переказувати  слайди   №5, 6, 7.

 • Пропоную   визначити свій  темп читання.


  Прочитайте  текст Василя  Сухомлинського «Що  буде, як зупиниться  час?». Зі слайду №6 коротко  напишіть відповіді  на запитання і надішліть  мені.

 • Передивіться  фрагмент відеоуроку  на тему: «Питальні  речення».  


  Письмово  виконайте вправу  8 і надішліть мені.

 • У  підручнику  опрацювати с.  75-78.  Письмово  виконати вправу  зі с.77: записати  три запитання, які б  ще могло поставити Курча,  надіслати мені.

 • У  робочому   зошиті на друкованій  основі  виконати  завдання до  с.38, сфотографувати  і переслати мені.

 • Відпочиваємо  і танцюємо під  сучасну руханку! • Завдання на 4 тиждень

  1. Подивитися   презентацію «Тексти  для читання  і переказу». 

   (Над  цими текстами  ми будемо працювати  2 тижні). 


      Отже,  треба опрацювати  усно:  (виразно  читати і переказувати)  слайди   №2, 3 та  4.  1. Перегляньте  уважно  фрагмент  відео-уроку  на тему: «Досліджуємо  РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ».


  1. У  підручнику  опрацювати с.  72-74. Усно –   вправи  1, 2 , 4,  5 (с.72-73) і  написати   вправу  3, с.72,   сфотографувати  і переслати мені.

  1. Прочитати  виразно текст  у підручнику с. 73-74   «ЗАГАДКОВА ІСТОРІЯ». Списати  перше  речення  тексту. Підкреслити  слова – назви дій.


  1. У  зошиті  на друкованій  основі  виконати  вправи на  с.34-35, сфотографувати  і переслати мені.


  1. Обов’язково  робимо гімнастику  для очей!


  1. І  ритмічно  танцюємо під  сучасну руханку!   Завдання на 3 тиждень

  1. Потрібно виконати Тест 3. 

   Якщо є можливість, то краще роздрукувати, але якщо немає, - то треба писати, сфотографувати і переслати мені.
  2. Переглянути презентацію на тему: «Ознаки речення».

  3. Подивитися і уважно послухати казку про Речення.

  4. У підручнику опрацювати с. 70-71. Усно – вправи 1, 2, 3 (с.70) і вправи 1-2, с.71. Письмово вправи 4 і 5, сфотографувати і переслати мені.
  5. У зошиті на друкованій основі виконати вправи на с.32-33.
  6. Обов’язково відпочиваємо під веселу руханку. 


  Завдання на 2 тиждень

  1. Раджу  кожен день  читати. Пропоную  тексти для Щоденних  5.


  2. Треба  зробити  (якщо  є можливість)  книжечку,  куди дитина  буде записувати  коротко про історію,  яку прочитала. Можна за  даним зразком самим зробити  подібну роботу.


  3. Переглянути  презентацію «Загальне  поняття про частини мови».


  4. Виконати   (можна на листочку)   завдання зі слайду №4.            


  5. Треба  написати  диктант «У  березні» зі слайду  №6.      

     

   (Можна,  користуватись  даними текстами   і хоча б раз на  тиждень писати диктант)

  1. Переглянути  презентацію «Службові  слова у реченні».


  2. У  підручнику  опрацювати с.  65, вправи 1, 2,  3 (усно).

  3. У  зошиті  на друкованій  основі  опрацювати  с.30-31.

  4. Виконати  на листочку  завдання зі слайду  №5, сфотографувати і  переслати мені.


  5. Пропоную  виконувати  динамічну артикуляційну  гімнастику з Логокотом.   

  6. Обов’язково  відпочиваємо і  танцюємо під улюблену  «Черепаху Аху».
  Завдання на 1 тиждень

  Тема:  «Слова – назви  дій» (повторення  і закріплення)

  1. Переглянути  відео «Усі  частини мови - ЗНАЙОМСТВО»


  2. Презентацію  «Частини мови з Лего»  опрацювати усно.  


  1. Картка  №1.  Виконати  завдання 1,3,4   з першої сторінки  на листочку, сфотографувати  і переслати мені.  


   Наступні  сторінки можна  виконувати за бажанням.


  2. Переглянути  казку про частини  мови.


  3. Презентація  «Досліди нові  речення».  


   Потрібно  СЛАЙД  №3  роздрукувати,  заповнити, сфотографувати  і переслати мені.


  4. Руханка  для  очей .   

    


  5. Опрацювати  (усно) відео  від Мови та Суржика.    


  6. Виконати  письмово на  листочку Картку №5. 

  7. У  зошиті  на друкованій  основі  опрацювати  с.29.


  8.  Вивчити  напам’ять  вірш Т. Шевченка  «Світає…» с.64 (у  підручнику).


  9.  Пропоную  вибрати одну  із табличок для  розчитування.  Читай чітко і  виразно кілька хвилин.  (Можна  читати кожен  день).


  10.  Тест №5  потрібно  виконати на  листочку і обов’язково  сфотографувати і переслати  на viber.


  11.  Не  забуваємо  про  гімнастику  для очей.


  12.  Руханка  «Треба  мріяти й  любити!»

  Comments