Українська мова 4-Б

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання на 10 тиждень

Тема. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

         Виконай завдання на повторення.


Завдання на 9 тиждень

Тема. Узагальнення і систематизація вивченого.

Урок 1.     Прикметник

1.Познач правильну кінцівку твердження

 

Прикметник-це частина мови,яка називає

 

 а)предмет ; б)дію предмета ; в) ознаку предмета.

 

2.Познач стовпчик,у якому всі слова є прикметниками:

 

а)новина                      б)  чемна                        в)відповідь

   новий                             вихований                   відповідати

   поновити                       ввічлива                       відповідний

 

3.Із якою частиною мови найчастіше пов’язаний прикметник?

 

а) з дієсловом ;

б) з іменником;

в) з прийменником;

 

4.Які закінчення мають прикметники жіночого роду в називному відмінку однини?

 

а)-ий,- ій                   б) –а –я        в)-е -є

 

5.Добери до поданих прикметників слова протилежні за значенням

 

Радісний-________________

гіркий-_______________

Висока-_____________________

 

6.Склади і запиши речення,у якому прикметник зимовий стоїть у Р.в.однини..

 

7.Від іменників утвори прикметники із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-.Склади 

словосполучення з іменником.

 

Харків-__________________________________________

Козак-___________________________________________

Париж-__________________________________________

 

8.Спишіть текст,поставивши прикметники з іменниками у потрібній формі.Визначте рід і відмінок прикметників.Вставте пропущені букви.

       Який (чудовий з…мовий) ліс!З…ма вдягнула його в (білосніжний) вбра…я.Виграє воно (на) сонці (бл… скучий) самоцвітами.(Різнокольоровий) блискітки то загорают…ся,то зникают… ,як у (казковий) царстві.

       Ось ласкаве сонячне промі…я заглянуло в (лісовий) гущавину.і все навкруги ож…ло.(Стрункий) берізки прикрасились віночками з (яскравий) мережива.Весело усміхнулися своїми зірочками-сніжинкам (чарівний) клени.

       (Ка…ковий) картини пр…роди в з…мовому лісі!

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Урок 2  Дієслово.

 

         1.  Що таке дієслово?

а) частина слова;

б) частина мови, що означає дію предмета;

в) слово, що вказує на ознаку предмета.


2. Дієслова теперішнього часу відповідають на питання:


а) що робив?

б) що зробив?

в) що буде робити?


3. Дієслова минулого часу змінюються:


а) за особами;

б) за родами і числами;

в) за числами і особами.


4. Неозначена форма дієслова є:


а) його початковою формою;

б) формою теперішнього часу;

в) формою минулого часу.


5. Випиши подані дієслова у 3 колонки


Теперішній час                  Минулий час            Майбутній час


Вишиває, доглядатиме, заспокоїла, приголубила,шепоче, спише.


6. Спиши, поставивши подані в дужках дієслова у формі майбутнього часу. Дієслова підкресли, познач завершена чи незавершена дія.


Я (повести) вас на берег ставу, і ви (побачити) ранкову зорю. Ми (сидіти) в кущах, затамувавши подих, щоб побачити соловейка.

7. Спиши речення, виділи дієвідміну і особу дієслів, познач закінчення.


Поспішиш – людей насмішиш. Чуєш, брате мій, журавлі летять. Незабудки ростуть у вогких місцях.


8. Постав подане дієслово у всіх  формах минулого часу: зеленіти.


Однина    чоловічий рід      що робив?

                                                   що зробив?

                   жіночий рід          що робила?

                                                    що зробила?

                   середній рід         що робило?

                                                    що зробило?

  Множина   -                           що робили?

                                                    що зробилиУрок 3. Числівник та займенник.

 1. Займенниками називають слова, що вказують на :

 

а)  ознаку предметів;

б)  особу, але не називають її;

в)  кількість предметів, або порядок  при лічбі.

 

 1. Числівники відповідають на питання:

 

а)  як? коли?

б)  який ? що?  скільки?

в) скільки? який? котрий?

 

 1. Яку форму числівника треба вставити у речення?

 

Від… відняти сорок п’ять – буде  п’ять.

а )  п’ятидесяти ;

б )  п’ятдесят;

в ) п’ятдесяти.

 

 1. У якому рядку всі слова записані без орфографічних помилок?

 

а )  шістнадцять , пятсот, шість , чимало.

б ) шістсот, дев’ять, мільярд, сімдесят.

в ) мільон, десять, сьомий, двадцат.

 

 1. Постав займенники у потрібній формі, вкажи відмінок.

 

З (вона)___________________________________

Під ( ми)___________________________________

За ( ти)____________________________________

Перед( він)_________________________________

Від (ви)____________________________________

Переді (я)__________________________________

У (вони)___________________________________

 

6.Запиши числівники узгодивши їх з іменниками.

 

11 ( кінь)____________________________________

50 (день)_____________________________________

20 (корів)_____________________________________

32 (дітей)_____________________________________

23 (номер)____________________________________

6 ( вівця)______________________________________

 

7.  Перепиши текст , замінивши займенники 1 – ої особи однини займенниками    3 – ої особи однини. У переробленому тексті визнач відмінок займенників.

 

         І як тільки не сварять мене, хоча винна я лиш у тому, що вмію себе захищати. А ще я дуже корисна. Мене із задоволенням їдять корови, кози. Зі мною варять смачний борщ, адже у мені багато вітамінів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Урок 4 . Урок розвитку зв’язного мовлення .

 

            Написати твір на тему « Мої літні канікули»
Завдання на 8 тиждень

Тема. Виконання навчальних і контрольних завдань.

Урок 1.

Тема. Іменник

1. Познач правильне твердження.  Іменник вказує на: 

а) дію предмета;                                         

б) ознаку предмета; 

в) назву предмета.

2. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози 

зеленіють.

У даному реченні іменниками є:      

 а) калинонька, молодіє, лози; 

 б) явір, кругом, верболози;       

 в) калинонька, явір, верболози, лози.

3.Яке закінчення мають подані іменники в орудному відмінку 

однини: гай, іній, Юрій:     

 а) ом;                      б) ем;                 в) єм.

4. У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками?

а) У називному і знахідному; 

б) у місцевому; 

в) в усіх, крім називного.

5. Запиши іменники в орудному відмінку однини: ніжність, кров, річ, тінь.

6. Спиши речення, вставляючи пропущені закінчення.   

     Берег заріс очерет… . Мій дідусь працює сторож… . Під круч..  в’ється річечка. За ліні… горизонту сховався катер.

7. Іменники, подані в дужках, постав у потрібній формі. Визнач їх відмінок. 

  Немає (лід). Багато (сіль). Загуркотіло в (поле).

8. Склади коротке висловлювання « Для чого потрібно вивчати іноземні мови»

 

Урок 2.  

Тема . Прислівник.

 1.Прислівник – це:

А незмінна частина мови;

Б службова частина мови;

В головний член речення.

2.Прислівники відповідають на питання:

А де? Як? Коли? Куди?

Б який?  яке?  яка?  які?

В котрий? Скільки?

3.Прислівники (в)перед, (що)дня,( з)верху,( на)вколо пишуться:

  А разом;

  Б окремо;

  В через дефіс.

4.Познач речення в якому прислівники є однорідними другорядними членами.

  А Оглядатимешся назад – далеко не зайдеш.

  Б Впевнено крокує по рідній землі весна.

  В Сумно, тихо й похмуро увечері у глухому лісі.

5.Поєднай частини прислів’їв.  Підкресли прислівники.

     Зробиш спішно, ●                 ● вродить рясно.

     Зробив діло   -     ●                ● а вийшло смішно.

    Посієш вчасно -  ●                 ● гуляй сміло.

6.Випиши з речень словосполучення дієслова з прислівником, ставлячи в дужках питання від дієслова до прислівника.

Зразок: Несе (як?) впевнено.

По небу легко пливли невеликі хмаринки. Навесні працюють трактори. Літак швидко піднявся вгору.

7.Заміни подане словосполучення дієсловом у неозначеній формі та прислівником.

Зразок: міцна – дружба – дружити міцно.

Повільне дихання, серйозна розмова, мовчазне читання, яскраве світло.


8.Добери і запиши, розкриваючи дужки, прислівники, які найбільше підходять за змістом.

(Повільно, спокійно, впевнено) сходило сонце. Старий ліс (задумливо, тривожно, голосно) шумів. Могутні ялини і сосни стояли (мовчазно, величаво, гордовито). Берізки( радісно, завзято, замріяно) шелестіли своїми листочками, зустрічаючи новий день.
Завдання на 7 тиждень

Тема. Виконання творчих завдань.

Урок 1.

 1. Диктант. 

    Як тільки настає осінь, усі птахи відлітають у теплі краї. Ті краї лежать за горами, лісами, ріками і морями. Там ніколи не буває зими. От туди кожної осені відлітають лебеді, ластівки, лелеки, шпаки

2. Знайди «порушників» алфавітного порядку.  Запиши правильно.

Альбом, фарби, олівець, пензлик .

Буряк, капуста, огірок, помідор, перець. 

Йорж, окунь, карась, сом, щука .

Ворона, горобець, ластівка, сорока, дятел .


3. Зєднай слова, щоб утворилися словосполучення. З одним із них склади речення.

Урожайне                                             небо

Високе                                                   озеро

Прозоре                                                 літо

Широке                                                 сонце

Ясне                                                       поле

                                                                                                     

4. Склади ланцюжок слів (6 слів), де останній склад попереднього слова є першим складом наступного.
Малина, ..., ...

5. Встав у слова пропущені букви, застосувавши для цього необхідні правила перевірки написання слів. Перевірні слова запиши.

л..сичка - _______________________________

бері..ки - _______________________________

ж..ві - _________________________________

 6.  Запиши щонайбільше слів, що мають лише корінь.       

7. Використовуючи антоніми, запиши текст із протилежним значенням.     Продовж текст  2-3 реченнями. Придумай заголовок до утвореного  тексту.                   

   Був похмурий осінній день. Небо низьке. Пливуть важкі чорні хмари. Сонце сховалося. Стає все холодніше і холодніше. День обіцяє бути сумним. Настрій препоганий.


Урок 2. 

1.Диктант 

Усе бачать, усе чують розумні ворони. Тому їх називають пильними лісовими сторожами. Ось із здобиччю в зубах біжить вовк. Побачили вовка гострі на око ворони, закружляли над розбійником, закричали на все вороняче горло. Почув цей  ґвалт вовк. Вуха прищулив, хутчіше подався до свого лігва.


2.До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник і дієслово. Запишіть їх. Познач у записаних словах корінь.

Зразок. Сніг - сніговик, сніговий, засніжити. 

Зима - …, …, … . Мороз - …, …, … . Дружба - …, …, …

3.Обери рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини матимуть закінчення –ею. Запиши. 

А пшениця, тиша, ялина 

Б диня, картопля, квасоля

В акація, земля, межа

4.Встанови відповідність між реченнями та їх схемами.

А  Серед густого лісу стоїть старий гіллястий дуб.

Б   Сніг укрив білою ковдрою чорну землю. 

В Над зеленою травою летів червоний метелик.

 1. ……  …… ====== ……____  . 

 2. ____   ====  …..  …..   …..  …. .

 3. ….   .....  ===== ….  …..  ____.
5. Розшифруй слово, пригадавши український алфавіт, і запиши його.

16, 32, 6, 11, 18, 1

      Провідміняй розшифроване  тобою слово

Н.в. _____________________________________________

Р.в. _____________________________________________

Д.в. _____________________________________________

З.в. _____________________________________________

О.в. _____________________________________________

М.в. _____________________________________________

Кл.в. ___________________________________________


6. Склади і запиши  твір - опис на тему «Мелодія осені».   

Розкрий тему твору-опису.  Дотримуйся тричастинної структури висловлювання.  Передбач абзаци.  Пиши грамотноУрок 3.

 1. Склади казку за однією з тем.

 2. Як Мишка з села у місто переселялася

 3. Куди вранці сни ховаються?

 4. Подарунок для Миколая

 

 

 1. Склади два речення, в яких слово теплий вживалося б у прямому і в переносному значеннях.

    

 

 1. Прочитай. Запиши речення у правильному порядку, щоб утворився текст. Добери заголовок.

Ніколи їй лісом милуватися: усе працює, до зими готується. Та раптом червоний вогник блиснув між гілками! Чи слухали шепіт лісу? Тепле осіннє сонечко лагідно гладить чубчики кленам. Чи бували ви в лісі восени? Лиш де-не-де зашумить пустун-вітерець. Та це ж рудохвоста красуня – білочка.

 

 

 1. Запиши слова в алфавітному порядку. Підкресли слова, що мають кілька значень.

сонечко, листя, листок, равлик, ранок, бабуся, базіка, солодощі, ключ, клас, коса, лисички, опеньки, опівдні, ніс, ніжка, ніяково, простий, просити.                                                                                                

                                                                                                                                                  

 1. Визнач кількість звуків у кожному слові. До виділеного слова добери якомога більше спільнокореневих слів. Запиши їх.

 

Хрущ – …зв.;

зав’язати – …зв.;

джерельце – …зв.;

яблуня – …зв.;

мріяти – …зв.;     
Завдання на 6 тиждень


Тема. Виконання  творчих завдань.

 

Урок 1. 

 1. Словниковий   диктант. 

 

 1. Виконати завдання.

 

 1. Напроти кожного фразеологічного вислову запиши номер слова, яке його пояснює.

Взяти гору   ______                                             1. Засоромитись

Вибілювати зуби   _______                                 2. Дрімати   

Пекти раків       _______                                     3. Перемогти

Клювати носом       _______                               4. Сміятись

                                                                         

 1.  Перебудуй розповідне речення на спонукальне.

Тарасик приготував цікаву презентацію до свого виступу.

_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                   

 1.  Вибери з дужок та підкресли слово, правильно вжите у відповідному реченні.

Я планую прочитати цю книгу (на протязі, протягом) цього тижня. Дитяча бібліотека знаходиться на вулиці (І.Франка, І.Франко). У дворі (просто неба, під відкритим небом) стояла гойдалка.                                                                                        

   

 1. Зі словом сіяти склади словосполучення. Запиши їх у відповідні колонки      (по два в кожну).

Пряме значення

      Переносне значення 

 

 

 

 

 

  

 1. Першокласники збираються на екскурсію в ляльковий театр. Допоможи вчительці скласти інструкцію щодо правил поведінки в театрі.

 

 

Урок 2. 


 1. Виконати завдання.

 

1. Побудувати короткий твір-опис (обсяг – 4-5 речень) своєї домашньої тварини, змальовуючи її зовнішній вигляд, звички.

                                                                                                                                                                                                                         2. Запишіть слова у дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

   Дев..ятсот, хутор..янин, зв..язок, духм..яний, бур..ян, бур..як, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..ятдесят, з..ясовано, Солов..йов, кур..єрський, м..язи, різдв..яний, Р..єпін, з..економити, об..єм.

                                                                                                               

3. Складіть словосполучення, в яких слова м’який, срібний, легкий виступали б то в прямому, то в переносному значенні.

4. Запишіть 3 прислів’я (приказки), у яких уживаються займенники. Займенники підкресліть.

 

Урок 3.

 1. Виконати завдання .

  1. Подані іменники постав у формі орудного відмінка. Запиши. Познач закінчення.


         Школяр, онук, олія, сіль, гордість, проміння, пшоно, ситець.

                                                                               

2.Зміни іменники так, щоб відбулося чергування звуків. Запиши. Підкресли букви, які позначають звуки, що чергуються.


        Луг, гілка, вухо, рік, хміль.

                                                                                        

3. Запиши слова, поставивши, де треба, апостроф.                                                                                          

Під..їзд, під..водний, бур..ян, під..йомний, солов..ї, роз..відник, роз..єднати, напам..ять, возз..єднання, об..єм, по..яснити, в..ється, подвір..я,  розв..язок, бур..я.                                                                         

                                                                                     

 

 1. Постав у реченні пропущені розділові знаки. Запиши.


Принеси води Андрійку а ти Оленко підмети подвір'я.

                                                                                

 1. Про що ти найбільше любиш читати?  Чому? Напиши про це текст (3-4 речення).


Урок 4. 

Урок  розвитку зв’язного мовлення.

Написати твір на вільну тему ( 6-7 речень)Завдання на 5 тиждень

Урок 1 . Виконання творчих завдань. 


1.Словниковий диктант.

 

 

2. Заповнити таблицю у підручнику с. 175, вправа 348.

 

3. Творча робота. Запитання і завдання для повторення с. 176

 

  4.Виконати веселу руханку.


 

 5.Виконати завдання з вправи 349 ( 3).

 

6.Виконати завдання з вправи 348(3).

 

 

Урок 2 . Диктант. 

Великдень

Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі починається цикл народних весняних свят. Ці свята пов’язані з стародавніми віруваннями, звичаями. 
Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни – гарної молодої дівчини з вінком квітів на голові. Весна – бажаний гість, її закликають дівчата піснями – веснянками. 
Народний образ весни – це образ краси, сили, надії. 
Головним святом весни є Великдень. У цей день ми з глибокою вірою висловлюємо слова” Воскресне Україна!”


Завдання на 4 тиждень

Тема. Прислівник. 


Урок 1. Побудова речень з однорідними членами вираженими прислівниками.


 1. Словниковий диктант 


Видео YouTube

 
 1. Опрацювати таблицю.( Записати прислівники у зошит) 1. Вивчити правило с. 169 у підручнику.

 2. Виконати веселу руханку. 1. Виконати вправи у підручнику с. 169-170. Вправа 332-335


Урок 2. Спостереження за роллю прислівників у тексті.
 1. Пошукова робота. 1. Творча робота. До кожного запитання дібрати по 2 прислівники. 1. Виконати гімнастику для очей.


 1. Опрацювати матеріал з підручника с. 170-172, вправи 336-338   Урок 3. Найуживаніші прислівники.

1. Робота над прислів’ями. Виписати прислівники:

- Посієш вчасно, то і вродить рясно (вчасно). 

- Раді люди літу, а бджоли цвіту (радісно). 

- Коли цвіте біб, тоді тяжко на хліб, а як мак, то не так (важко, легше). 

- Трапляється і такий год, що на день по сім погод (по-різному). 

2.  Каліграфічна хвилинка 

По оп ед ер ду попереду 

Запишіть речення. Визначте однорідні члени. 

Попереду вигойдуються верхівками стрункі сосни та тоненькі берізки. 

3. Словникова робота 

Гра «Загадки Діда-Буквоїда» . записати прислівники.

вд нь вз мк вл тк вр нц 


4. Доберіть споріднені слова, визначте, до яких частин мови вони належать. 

(День, денний, щоденно, днювати, щоденник) 

Фізкультхвилинка.


5. Робота з орфографічним словником. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Складіть речення з одним прислівником. 

Т..пер, вс..ди, сь..годні, вп..ред, спер..ду. 

6. Вибірковий диктант (виписати прислівники разом із дієсловами) 

До школи готуйся заздалегідь. Завчасно склади портфель та вичисти взуття. Щоб не запізнитися до школи, виходь раніше. На вулиці не розмовляй голосно. 

7. Самостійна робота 

Від поданих прислівників утворіть іменники, прикметники, дієслова. 

Весело, добре, красиво, синьо.

8.Виконати вправи з підручника 339,342,345. 


Урок 4.  Узагальнення вивченого матеріалу. Виконання творчих завдань.

Виконати роботу на картках.


Переглянути відео для повторення і виконати завдання.


Виконати руханку.

Виконати Клоуз-тест Завдання на 3 тиждень

Тема. Поняття про прислівник як частину мови.


Урок 1. Ознайомлення з прислівником. 

 1. Переглянути відео про прислівник.


 1. Вивчити правило с. 65

 2. Виконати вправи з підручника з вправи 323-325.

 3. Виконати роботу з карток.

Купить книгу Українська мова. 4 клас. Зошит № 12. Прислівник ...     Купить книгу Українська мова. 4 клас. Зошит № 12. Прислівник ...   


Урок 2. Прислівники близькі і протилежні за значенням.

 1. Опрацювати матеріал з підручника с. 166-168.

 2. Виписати словникові слова на с. 167. Запам’ятати їх.

 3. Виконати вправи 327, 330, 331.

 4. Опрацювати картки.

Прислівники – синоніми й антоніми; прислівники – омоніми до ...Презентація "Прислівник : загальне значення, морфологічні ознаки ...


Урок 3. Виконання творчих завдань з теми прислівник.

 1. Переглянути відео урок по темі прислівник. Виконати завдання.


    2. Самостійна робота.

               1.Вибери правильну відповідь:

Прислівники ніжно, дивно, мирно відповідають на питання... 

а) де? б) як? в) коли? 

2. Вибери групу слів, яку складають тільки прислівники.

а) взимку, тихо, радісний; б) ласкаво, щедро, чудово; в) сміливий, щедрий, чудовий.

3. Заміни виділені слова близьким за значенням прислівником.

 Прийде, як рак свисне.

а) завтра; б) невідомо коли; в) повільно.

4. Вибери правильну відповідь. У прислівниках зранку, швидко, сумно виділено... 

а) закінчення; б) префікс; в) суфікс.

5. Від поданих слів утвори прислівники.

Зима —

Вечір — 

Щедрий — 

                6.До поданих прислівників добери близькі за значенням. Гарно, Радісно

7. Підкресли у поданому реченні прислівник. Розбери його за будовою.

 Сонце величаво ховалося за гори.

8. Утвори прислівники за допомогою суфіксів -іше, -ше. 

Дзвінко — 

Солодко —Урок 4. Підсумкова перевірка. Списування.


Книги 

        Багато захоплюючих книжок написали для вас письменники і вчені. З них ви можете дізнатися про кращих людей нашого народу. Книжки вчать любити нашу Україну, бути її патріотами. Книги є джерелом знань, вірним учителем. Вони відповідають на різні запитання, доповнюють ваші знання. Книги ознайомлюють вас з історією та літературою, географією та природознавством, фізикою та хімією. Одні з них розповідають про далеке минуле, а інші повідають вам про сучасне життя. Любіть і бережіть книги! Завжди пам’ятайте, що вони ваші найкращі друзі. (80 слів)


Завдання на 2 тиждень

Тема. Дієслово.

Урок 1. Правопис дієслів на -ся.

 1. Повторити та узагальнити вивчене про дієслово. Переглянути відео.


 1. Опрацювати вправи з підручника с . 160-162.

 2. Виконати вправи 316-318

 3. Опрацювати таблицю на с.162.

Урок 2 . Повторення вивченого про дієслово.

 1. Виконати завдання з відео.


 1. Виконати завдання з підручника С. 163- 164 

Опрацювати запитання і завдання для повторення с. 164


Урок 3. Контрольна робота

Перевірка знань з мови

Мовна тема ”Дієслово”(4 клас . ІІ семестр.І варіант)

1.Познач правильну кінцівку твердження

Дієслово-це частина мови,яка називає:

 а) предмет ; б) дію предмета ; в) ознаку предмета.

2.Познач стовпчик,у якому всі слова є дієсловами теперішнього часу:

а) дрімав                      б)  прочитаю                      в) говорю

    спала                              встану                              відповідає

    покотилося                   защебече                          лежать

 

3.Вибери правильне твердження: Не з дієсловами пишеться

а) через рисочку ;

б) окремо;

в) разом;

4.Постав дієслова,подані в початковій формі, в формі  теп.,мин.,майб. часів і вказаній особі та роді:

 

Неозначена форма     теп.час  (ІІ ос.одн)           мин.час (ч. р.)         майб. час (ІІІ ос.множ.)

 

Читати         __________________________________________________________________

Сміятися     __________________________________________________________________

Летіти       __________________________________________________________________

 

5.Добери і запиши дієслова,якими можна замінити подані сполучення слів.

 

  Пекти раків-___________________________________

  Дерти носа-____________________________________

  Замилювати очі-________________________________      


 6. Склади з поданих слів розповідне речення.Запиши його.Підкресли головні члени речення.

    Сонною,ніч,землею,стояла,над,темна.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Запиши текст, поставивши дієслова в потрібній формі.

      Український вишитий рушник.Як багато (промовляти ) нам це слово!Без рушника ніде не (обходитися ) люди.Щодня ним (витирати) руки й обличчя .Рушник завжди був при руці .Тому від слова «рука »він і (отримати) свою назву.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Розбери за будовою слово:     рушник.

 

 

Перевірка знань з мови

Мовна тема ”Дієслово”(4 клас . ІІ семестр.ІІ варіант)

1.Познач правильну кінцівку твердження

Дієслово-це частина мови,яка відповідає на питання:

 а) хто? Що ? ; б) що робить? Що буде робити? ; в) який ? які ?

2.Познач стовпчик,у якому всі слова є дієсловами майбутнього часу:

а) дрімав                      б)  прочитаю                      в) говорю

    спала                              встану                              відповідає

    покотилося                   защебече                          лежать

 

3.Вибери правильне твердження: Найчастіше у реченні дієслово пов’язане з :

а) прикметником ;

б) іменником ;

в) числівником ;

 

4.Постав дієслова,подані в початковій формі, в формі  теп.,мин.,майб. часів і вказаній особі та роді:

 

Неозначена форма     теп.час  (ІІ ос.одн)           мин.час (ч. р.)         майб. час (ІІІ ос.множ.)

Писати         ___________________________________________________________________

Вмиватися    __________________________________________________________________

Стояти       ____________________________________________________________________

 

5.Добери і запиши дієслова,якими можна замінити подані сполучення слів.

   Пасти задніх-___________________________________

  Розбити глека-_________________________________

  Намилити шию-________________________________      

 6. Склади з поданих слів розповідне речення.Запиши його,вставивши в словах пропущені букви.Підкресли головні члени речення.

    Засвітилися, у ,яскраві ,небі ,зірки ,нічному.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Запиши  текст,поставивши дієслова в потрібній формі.

      Як він (співати),цей шалений соловей !Голос його то (затихати),то (бриніти ) на самій Високій ноті,то раптом (заливатися) треллю.Назустріч цій пісні (розчинятися) вікна.Перехожі (зупинятися) на вулицях.     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розбери за будовою слово:     соловей.Завдання на 1 тиждень

Тема . Дієслово. Змінювання дієслів за часами.

1.Опрацювати правило на с. 143-144
2. Переглянути таблиці на с. 143-144
3.Виконати вправи 284-285
4. Переглянути презентацію

Переглянути відеоурок:

Comments