Виховна робота

Мета організації роботи методичної асоціації - сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який  веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

 

Завдання виховної роботи в нашій школі-ліцеї регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

Основними складовими виховання, реалізація яких забезпечує гармонійний розвиток особистості, є :

Тема виховної роботи школи-ліцею: 

"Сприяння творчому розвитку особистості"

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.